Presator metale la rece

Durata: 2.5 luni
Modalitate plată: Integral sau în rate
Condiții: Învățământ de bază obligatoriu

Curs presator metale la rece

Vă puteți inscrie la curs prezentându-vă la sediul nostru, sau accesând pagina de înscriere/contact. În cazul in care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele de identitate în original, și cu avansul pentru întocmirea contractului.


Condiții înscriere:

- studii generale

Documente necesare pentru înscriere:

 • Copie act de identitate

 • Copie certificat de naștere

 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire

 • Adeverinţă medicală în original (apt pentru curs).

Cursul durează 2.5 luni.

Tipul cursului: inițiere

Cod N.C.: 7214.1.3

 • Utilizarea documentaţiei tehnice
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Exploatarea echipamentelor/utilajelor/aparatelor şi a dispozitivelor necesare sudării/tăierii
 • Pregătirea operaţiei de sudare/tăiere
 • Aplicarea procedeelor de sudare/tăiere
 • Realizarea operaţiilor post–sudare/tăiere

Certificatul este eliberat de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și de Ministerul Educației și Cercetării, prin ANC–Autoritatea Națională de Calificări. În acesta se vor înscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ați absolvit și media de absolvire. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

  Diploma presator metale la rece

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere

 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.