Manager cultural

Durata: 5 săptămâni
Modalitate plată: Integral sau în rate
Condiții: - Învățământ superior, diplomă de master

Curs inspector (referent) resurse umane

Vă puteți inscrie la curs prezentându-vă la sediul nostru, sau accesând pagina de înscriere/contact. În cazul in care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele de identitate în original, și cu avansul pentru întocmirea contractului.


Condiții înscriere:

- învățământ superior cu diploma de master

Documente necesare pentru înscriere:

 • Copie act de identitate

 • Copie certificat de naștere

 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire

 • Adeverinţă medicală în original (apt pentru curs).

Cursul dureaza 5 săptămâni.

Tipul cursului: specializare

Cod COR: 134921

 • Utilizarea adecvată a fundamentelor managementului instituțiilor publice de cultură
 • Identificarea, analiza și gestionarea elementelor care definesc mediul intern și extern al organizației culturale
 • Identificarea, selectarea și utilizarea modalităților de previzionare, organizare, coordonare, antrenare și control-evaluare a instituțiilor publice de cultură.
 • Fundamentarea, adoptarea și implimentarea deciziilor pentru instituțiile publice
 • Utilizarea informațiilor și cunoșțintelor informatice în aplicarea metodelor, tehnicilor și procedurilor manageriale specific instituțiilor publice de cultură
 • Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale
 • Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relationare și muncă eficientă în cadrul echipei
 • Valorificarea eficientă a resurselor umane ale instituțiilor publice de cultură
 • Proiectarea și implementarea sistemului managerial și a subsistemelor sale în cadrul instituțiilor publice de cultură
 • Utilizarea adecvată a legislației specifice in domeniul culturii
 • Proiectarea și implementarea de strategii culturale specifice instituțiilor publice de cultură
 • Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor de management și marketing cultural

Certificatul este eliberat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării, prin ANC – Autoritatea Națională de Calificări. În acesta se vor înscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ați absolvit și media de absolvire. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

  Diploma inspector resurse umane

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere

 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere