Finisor Construcții

Durata: 2.5 luni
Modalitate plată: Integral sau în rate
Condiții: studii generale

Curs lucrator finisor pentru constructii

Vă puteți inscrie la curs prezentându-vă la sediul nostru, sau accesând pagina de înscriere/contact. În cazul in care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele de identitate în original, și cu avansul pentru întocmirea contractului.


Condiții înscriere:

- studii generale

Documente necesare pentru înscriere:

 • Copie act de identitate

 • Copie certificat de naștere

 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire

 • Adeverinţă medicală în original (apt pentru curs).

Cursul durează 2.5 luni.

Tipul cursului: calificare

Cod N.C.: 7132.1.1

 • Comunicare și numerație
 • Dezvoltarea personală
 • Igiena și securitatea muncii
 • Lucrul în echipă
 • Organizarea locului de muncă
 • Alegerea materialelor de construcții și instalații
 • Planuri de construcții
 • Prelucrarea materialelor
 • Tencuieli obișnuite driscuite
 • Zugrăveli simple
 • Placaje de faianță
 • Pardoseli din gresie

Certificatul este eliberat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării, prin ANC – Autoritatea Națională de Calificări. În acesta se vor înscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ați absolvit și media de absolvire. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

  Diploma Calificare Curs Finisor Constructii

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere

 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.