Bijutier

Durata: 5 luni
Modalitate plată: Integral sau în rate
Condiții: învățământ minim obligatoriu

Curs Bijutier

Vă puteți inscrie la curs prezentându-vă la sediul nostru, sau accesând pagina de înscriere/contact. În cazul in care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele de identitate în original, și cu avansul pentru întocmirea contractului.


Condiții înscriere:

- învățământ minim obligatoriu

Documente necesare pentru înscriere:

 • Copie act de identitate

 • Copie certificat de naștere

 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire

 • Adeverinţă medicală în original (apt pentru curs).

Cursul durează 2.5 luni.

Tipul cursului: calificare

Cod N.C.: 7313.2.1

 • Dezvoltarea profesională
 • Planificarea activității zilnice
 • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă
 • Promovarea produselor și serviciilor unității
 • Organizarea locului de muncă
 • Întreținerea echipamentelor și a dispozitivelor de prelucrare
 • Asigurarea cu materii prime și materiale
 • Vânzarea produselor și serviciilor către clienți
 • Șlefuirea obiectelor din metale prețioase
 • Evaluarea calitativă și cantitativă a obiectelor din metale prețioase
 • Țintuirea manuală a pietrelor
 • Topirea-turnarea obiectelor din metale prețioase
 • Gravarea obiectelor din metale prețioase
 • Realizarea obiectelor din metale prețioase prin presare
 • Realizarea manuală a obiectelor din metale prețioase
 • Realizarea obiectelor din metale prețioase prin procedee mecanizate
 • Repararea obiectelor din metale prețioase
 • Crearea modelelor de obiecte din metale prețioase
 • Aplicarea mărcilor legale pe obiectele din metale prețioase

Certificatul este eliberat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării, prin ANC – Autoritatea Națională de Calificări. În acesta se vor înscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ați absolvit și media de absolvire. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

  Diploma Curs Bijutier

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere

 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.