Responsabilitatea socială a firmei

       Acest concept, care a devenit mai cunoscut după a doua jumătate a secolului XXI și utilizat frecvent de marile companii, presupune procesul de integrare de către o companie, a aspectelor legate de mediu, a aspectelor sociale, respectarea drepturilor omului, a drepturilor consumatorilor și a aspectelor etice, în propriile procese de funcționare. Cunoscut adesea și sub numele de responsabilitate socială durabilă, acest concept și principiile acestuia se doresc a fi integrate treptat în politicile companiilor.

      În ceea ce privește responsabilitatea socială a companiilor, organizațiile internaționale, europene, au realizat mai multe documente care pot fi utilizate ca punct de start pentru fiecare companie atunci când va dori sa încorporeze principii de responsabilitate socială în politica acesteia. Unul dintre documentele cadru de referinta este si strategia elaborată de Comisia Europeană, în octombrie 2011. Aceasta poate fi descărcată de la următoarea legatură:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF

     Scoala EUROTRAINING iși propune integrarea principiilor responsabilității sociale și de mediu în activitățile sale curente, cu focus continuu asupra respectării drepturilor omului, în vederea susținerii dezvoltării societății civile.

    În ceea ce privește activitățile pe care școala EUROTRAINING le-a organizat sau urmeză să le deruleze în perioada următoare, acestea vor avea ca bază principiile unei dezvoltări integrate a societății, într-o manieră armonioasă.

 

Pin It