Formator

Durata: 5 săptămâni
Modalitate plată: Integral sau în rate
Condiții: - învățămant superior cu diplomă de licență

Curs inspector (referent) resurse umane

Vă puteți inscrie la curs prezentându-vă la sediul nostru, sau accesând pagina de înscriere/contact. În cazul in care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele de identitate în original, și cu avansul pentru întocmirea contractului.


Condiții înscriere:

- învățămant superior cu diplomă de licență

Documente necesare pentru înscriere:

 • Copie act de identitate

 • Copie certificat de naștere

 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire

 • Adeverinţă medicală în original (apt pentru curs).

Cursul dureaza 5 săptămâni.

Tipul cursului: specializare

Cod COR: 242401

 • Cunoasterea și aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesională a adulților
 • Respectarea eticii și a standardelor profesionale în formarea profesională a adulților
 • Comunicarea și relaționarea în procesul de formare
 • Dezvoltarea lucrului în ehipa implicată în procesul de formare
 • Gestionarea conflictelor
 • Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulților
 • Evaluarea competențelor inițiale ale participantilor la programul de formare profesională a adulților
 • Organizarea activităților de formare
 • Proiectarea activităților de formare
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare
 • Realizarea activităților de formare teoretică
 • Realizarea activităților de formare practică
 • Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare
 • Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare profesională a adulților
 • Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesională a adulților
 • Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii
 • Aplicarea procedurilor de asigurare a calității activităților de formare profesională a adulților
 • Dezvoltarea personală continuă a formatorului

Certificatul este eliberat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării, prin ANC – Autoritatea Națională de Calificări. În acesta se vor înscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ați absolvit și media de absolvire. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

  Diploma inspector resurse umane

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere

 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere

Absovenții vor avea cunoștințe despre managementul unui proces de formare (identificarea nevoii de instruire, planificare, marketing, organizare, evaluare). Aceștia vor ști să planifice, să susțină și să evalueze o sesiune de instruire interactivă pe o temă la alegere, vor fi dobândit cunoștințe și abilități în a utiliza o gamă diversificată de metode de instruire, motivare si implicare a participanților.   Curs formator - Scoala Eurotraining