OFERTĂ:

 Curs DPO - Ofițer Protecție a Datelor cu Caracter Personal

Curs S U B V E N Ț I O N A T  de Patronatul Național Român - Filiala Timiș

Organizat de:

Patronatul Național Român - Filiala Timiș, în parteneriat cu Școala Eurotraining

Prezentare curs:

Cursul va oferi o imagine de ansamblu asupra modului de gestionare a datelor în conformitate cu Regulamentul 679/2016.

Durata:

 • 2 zile de training
 • 3 zile realizare proiect (cu asistență on line)

Condiții înscriere:

Participanții la curs trebuie să facă dovada că sunt absolvenți de studii medii și prezintă acte de studii în acest sens.

Actele necesare pentru înscriere:

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 • Adeverință medicală

Oportunitate - Cadru legislativ:

Începând cu data de 25 Mai 2018, va intra în vigoare, în toate statele UE (fără a fi necesară transpunerea în legislația națională).

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 • Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

Aceste acte normative care vor intra în vigoare în 25.05.2018 prevăd obligativitatea tuturor organizațiilor de a desemna un Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

Nerespectarea acestei prevederi aduce, potrivit Regulamentului 679/2016, următoarele sancțiuni:

 • între 10 milioane de euro și 20 milioane de euro
 • 2% ori 4% din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exerciţiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare

Cursul se adresează persoanelor care vor fi desemnate, potrivit legii, ca Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

Continutul cursului:

 • Prezentarea şi interpretarea cerinţelor Regulamentului 679/2016 (GDPR)
 • Principiile GDPR
 • Politica protecţiei datelor cu caracter personal
 • Stabilirea structurii organizatorice şi responsabilităţilor acesteia în protecţia datelor cu caracter personal
 • Clasificarea datelor
 • Recomandări practice

Aceste cunoștințe vor permite absolvenților să preia atribuții specifice de protecția datelor cu caracter personal.

Beneficiarii cursului de DPO:

Cursul este conceput să răspundă nevoilor:

 • unităților administrației publice locale,
 • instituțiilor din sectorul public,
 • unităților de învățământ,
 • unităților sanitare,
 • companiilor private,
 • ONG-urilor,
 • societăților comerciale

- oricăror alte organizații care colectează și/sau prelucrează date cu caracter personal.

Persoanele fizice care doresc să își consolideze informațiile și pregătirea profesională pot aborda cu încredere acest curs de DPO.

Preț curs :

Preț curs nesubvenționat                                        1800 lei/persoană

Preț curs subvenționat                                            500 lei/persoană

 • Numărul locurilor subvenționate este limitat.

Diploma:

La finalizarea cu succes a cursului, participanţilor li se va elibera o Diplomă de Absolvire, emisă

de Centrul de Formare Profesională, Fundația Centrul de Afaceri și Meserii Eurotraining, sub egida Patronatului Național Român-Filiala Timiș.

Informații:

 • Înscrierea la curs se face la etajul 3, la Școala Eurotraining sau on line pe site-ul www.scoalaeurotraining.ro
 • Școala Eurotraining îşi rezervă dreptul de a reprograma cursul în cazul în care nu este întrunit numărul minim de participanţi

Date de contact:

E-mail: officetm@scoalademeserii.ro

Telefon fix: 0256 220 357

Telefon mobil: 0726 220 357

Website: www.scoalaeurotraining.ro

Facebook: https://www.facebook.com/ScoalaEurotraining