Legislatie
OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata
Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor