Curs Zidar-pietrar-tencuitor

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de zidar-pietrar-tencuitor care face parte din domeniul ocupațional construcții.

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de zidar-pietrar-tencuitor. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Unități de competență

 • Comunicarea la locul de muncă
 • Lucrul în echipă
 • Efectuarea unor calcule matematice simple
 • Dezvoltarea profesională proprie
 • Planificarea activității zilnice
 • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă, de protecție a mediului și de PSI
 • Organizarea locului de muncă
 • Întreținerea stării de funcționare a echipamentelor de lucru
 • Asigurarea calității lucrărilor executate
 • Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei
 • Prepararea mortarelor pentru zidării și tencuieli
 • Executarea zidăriilor simple
 • Executarea zidăriilor din piatră naturală
 • Executarea zidăriilor de complexitate medie
 • Executarea zidăriilor de mare complexitate
 • Executarea tencuielilor simple
 • Executarea tencuielilor decorative
 • Executarea tencuielilor de mare complexitate
 • Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod N.C.: 7122.2.1.
Durata cursului: 20 săptămâni
Condiții înscriere: studii generale

 

Documente necesare pentru înscriere

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 • Adeverință medicală

 

Modalitati de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate egale conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere
 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

Locații înscriere și desfășurare cursuri:

 

Inscrie-te online la curs!

Completand acest formular sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de Scoala Eurotraining conform Regulamentului European 2016/679.