Curs Sudor electric

Prezentarea cursului

Scoala EUROTRAINING organizeaza cursul de sudor electric care face parte din domeniul ocupational constructii de masini, mecanica fina, echipamente si aparatura.

 

Diploma obtinuta

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obtine in urma absolvirii cursului de sudor electric. Certificatele obtinute au valabilitate permanenta si sunt recunoscute national si la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descripiv al certificatului - reprezinta documentul in care sunt mentionate competentele profesionale standardizate dobandite in urma absolvirii cursului.

Certificatul si suplimentul descripiv sunt ridicate de catre participant de la sediul Scolii EUROTRAINING, in  termenul comunicat de catre organizatorul cursului.

 

Unitati de competenta

 • Comunicare in limba materna
 • Competenta matematica si competente de baza in stiinta si tehnologie
 • Competente sociale si civice
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in  domeniul situatiilor de urgenta
 • Aplicarea normelor de protectie a mediului
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Organizarea locului de munca
 • Intretinerea echipamentelor de lucru
 • Identificarea SDV- urilor si echipamentelor de sudare
 • Pregatirea operatiei de sudare
 • Executarea lucrarilor de sudare cu arc electric
 • Executarea lucrarilor de sudare prin presiune
 • Manipularea reperelor si pieselor sudate 

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod N.C.: 7212.1.1
Durata cursului: 10 saptamani
Conditii inscriere: studii generale

 

Documente necesare pentru inscriere

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de nastere
 • Copie de pe certificatul de casatorie (daca este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricola/adeverinta de absolvire
 • Adeverinta medicala

 

Modalitati de plata:

Plata se poate realiza sub doua forme:

 • In rate egale conform contractului de formare profesionala incheiat la inscriere
 • Integral la inscriere, caz in care veti beneficia de 5% reducere.
Inscrie-te online la curs!