Curs Schelar

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de schelar care face parte din domeniul ocupațional construcții.

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de Schelar. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Unități de competență:

 • Comunicare în limba română
 • Competența matematică și competențe de baza în știință și tehnologie
 • Organizarea locului de muncă
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM și în domeniul situațiilor de urgență
 • Întreținerea echipamentelor de lucru
 • Asigurarea calității lucrarilor executare
 • Aplicarea normelor de protectie a mediului
 • Manipularea, transportul si depozitarea produselor
 • Montarea si demontarea schelei

Detalii despre curs:

Tipul cursului: inițiere
Cod COR: 7214.1.3
Durata cursului: 5 săptămâni
Condiții înscriere: studii generale

 

Documente necesare pentru înscriere

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 • Adeverință medicală

 

Modalitati de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate egale conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere
 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

Locații înscriere și desfășurare cursuri:

 

Inscrie-te online la curs!

Completand acest formular sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de Scoala Eurotraining conform Regulamentului European 2016/679.