Curs Receptioner de hotel

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de recepționer de hotel care face parte din domeniul ocupațional turism și alimentație publică.

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de Recepționer de hotelCertificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Unități de competență

 • Comunicare eficientă la locul de muncă
 • Muncă în echipă
 • Aplicarea NPM și NPSI
 • Organizarea locului de muncă
 • Promovarea imaginii hotelului
 • Asigurarea efectuării plăților
 • Efectuarea de operații specifice pentru sosirea și plecarea clienților
 • Oferirea de servicii hoteliere către client
 • Rezolvarea reclamațiilor clienților

Detalii despre curs:

Tipul cursului: inițiere
Cod COR: 422401
Durata cursului: 5 săptămâni
Condiții înscriere: studii liceale

 

Documente necesare pentru înscriere

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 • Adeverință medicală

 

Modalitati de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate egale conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere
 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

Inscrie-te online la curs!

Completand acest formular sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de Scoala Eurotraining conform Regulamentului European 2016/679.