Curs Operator la fabricarea si prelucrarea polimerilor

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de operator la fabricarea și prelucrarea polimerilor care face parte din domeniul ocupațional chimie industrială.

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de Operator la fabricarea şi prelucrarea polimerilor. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Unități de competență

 • Comunicare și numerație
 • Asigurarea calității
 • Dezvolatare personală
 • Igiena și securitatea muncii
 • Lucrul în echipă
 • Controlul calității producției
 • Protecția mediului
 • Exploatarea utilajelor de transfer termic
 • Exploatarea utilajelor de transfer de masă
 • Procesarea materialelor plastice
 • Procesarea elastomerilor
 • Procesarea polimerilor filabili sintetici

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod NC: 8231.2.1
Durata cursului: 20 săptămâni
Condiții înscriere: învățământ minim obligatoriu

 

Documente necesare pentru înscriere

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 • Adeverința medicală

 

Modalități de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate egale conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere
 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

Inscrie-te online la curs!

Completand acest formular sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de Scoala Eurotraining conform Regulamentului European 2016/679.