Curs Operator la fabricarea mezelurilor

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de operator la fabricarea mezelurilor care face parte din domeniul ocupațional industria alimentară, a băuturilor și tutunului.

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de Operator la fabricarea mezelurilor. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Unități de competență

 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Lucrul în echipă
 • Aplicarea normelor igienico-sanitar-veterinare și de protecție a mediului
 • Aplicarea NPM și NPSI
 • Aplicarea tratamentelor speciale unor preparate din carne
 • Asigurarea calității preparatelor din carne
 • Conservarea-maturarea materiilor prime
 • Întreținerea curentă a instalațiilor și echipamentelor de fabricare a preparatelor din carne
 • Manipularea și depozitarea materiilor prime și a preparatelor din carne
 • Pregătirea pentru comercializare a preparatelor din carne
 • Prepararea specialităților din carne
 • Prepararea umpluturilor pentru semifabricatele în membrană
 • Realizarea semifabricatelor în membrană
 • Recepționarea materiilor prime și auxiliare la locul de muncă

Detalii despre curs:

Tipul cursului: specializare
Cod COR: 827107
Durata cursului: 5 săptămâni
Condiții înscriere: Studii generale

 

Documente necesare pentru înscriere

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 • Adeverință medicală

 

Modalitati de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate egale conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere
 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

Inscrie-te online la curs!

Completand acest formular sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de Scoala Eurotraining conform Regulamentului European 2016/679.