Curs Operator CNC

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de Operator la masini unelete cu comanda numerica (CNC) care face parte din domeniul ocupațional industria constructiilor de masini

 

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de Operator la masini unelete cu comanda numerica (CNC) Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

Unități de competență

 •          Aplicarea NPM si PSI
 •          Comunicarea interactiva la locul de munca
 •          Dezvoltare profesionala
 •          Efectuarea muncii in echipa
 •          Intocmirea documentelor de evidenta si de raportare a activitatii
 •          Planificarea activitatii proprii si organizarea locului de munca
 •          Aprovizionarea locului de munca cu materiale si semifabricate
 •          Aprovizionarea locului de munca cu sdv-uri
 •          Asigurarea functionarii masinilor unelte cu comanda numerica
 •          Controlul pieselor executate pe masini unelete cu comanda
 •          Depozitarea si expeditia pieselor prelucrate
 •          Prelucrarea lotului de piese
 •          Programarea masinii unelte cu comanda numerica-stabilirea originii coordonatelor
 •          Reglarea initiala a masiniiunelte cu coamanda numerica
 •          Reglarea statica a sculelor si montarea dispozitivelor de fixare
 •          Studierea documentatiei de executie

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod NC: 8211.2.1
Durata cursului: 20 săptămâni
Condiții înscriere: învățământ minim obligatoriu

Documente necesare pentru înscriere:

 •          Copie act de identitate
 •          Copie certificat de naștere
 •          Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 •          Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 •          Adeverința medicală

 

Modalități de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 •          În rate egale conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere
 •          Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

Inscrie-te online la curs!

Completand acest formular sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de Scoala Eurotraining conform Regulamentului European 2016/679.