Curs Măcelar

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de măcelar care face parte din domeniul ocupațional industria alimentară, a băuturilor și a tutunului.

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de celar. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Unități de competență

 • Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă
 • Aplicarea normelor de protecția mediului
 • Organizarea activității proprii
 • Aplicarea normelor de igienă și de siguranța alimentelor
 • Întocmirea documentelor specifice
 • Preluarea animalelor pentru sacrificare
 • Pregătirea animalelor pentru sacrificare
 • Suprimarea vieții animalelor - prelucrarea inițială
 • Prelucrarea finală a carcaselor de carne
 • Ambalarea și etichetarea cărnii și subproduselor de abator
 • Transportul și depozitarea cărnii și subproduselor de abator
 • Valorificarea altor componente rezultate din prelucrarea finală

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod N.C.: 7411.1.2 
Durata cursului: 10 săptămâni
Condiții înscriere: studii generale

 

Documente necesare pentru înscriere

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 • Adeverință medicală

 

Modalitati de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate egale conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere
 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

Inscrie-te online la curs!

Completand acest formular sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de Scoala Eurotraining conform Regulamentului European 2016/679.