Curs Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze care face parte din domeniul ocupațional construcții și lucrări publice.

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze . Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Unități de competență

 • Comunicare și numerație
 • Asigurarea calității
 • Dezvoltare personală în scopul obținerii performanței
 • Igiena și securitatea muncii
 • Lucrul în echipă
 • Întocmirea planurilor de instalații
 • Performarea instalațiilor în construcții
 • Executarea sistemelor exterioare de alimentare cu apă
 • Montarea instalațiilor interioare de apă
 • Executarea instalațiilor de ridicare a presiunii apei
 • Executarea instalațiilor de canalizare
 • Montarea instalațiilor interioare de gaze naturale combustibile

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod N.C.: 7136.2.2
Durata cursului: 20 săptămâni
Condiții înscriere: studii generale

 

Documente necesare pentru înscriere

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 • Adeverință medicală

 

Modalitati de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate egale conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere
 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

Inscrie-te online la curs!

Completand acest formular sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de Scoala Eurotraining conform Regulamentului European 2016/679.