Curs Inspector (referent) resurse umane

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de inspector/referent resurse umane care face parte din domeniul ocupațional administrație și management.

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de inspector (referent) resurse umane. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Unități de competență

 • Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului
 • Organizarea recrutarii si selectia personalului
 • Intocmirea si gestionarea carnetelor de munca ale personalului angajat
 • Intocmirea dosarului de pensionare
 • Intocmirea statului de plata pentru personalul incadrat
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat
 • Oferirea informatiilor privind problemele de personal
 • Planificarea activitatii proprii
 • Administrarea bazei de date de evidenta a personalului utilizand PC-ul

Detalii despre curs:

Tipul cursului: specializare
Cod COR: 325723
Durata cursului: 5 săptămâni
Condiții înscriere: studii liceale

 

Documente necesare pentru înscriere

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 • Adeverința medicală

 

Modalități de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate egale conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere
 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.
Inscrie-te online la curs!