Curs Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de inspector în domeniul securității și sănătății în muncă (inspector în domeniul SSM) care face parte din domeniul ocupațional administrație și servicii publice.

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de Inspector în domeniul SSM. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Unități de competență

 • Dezvoltarea profesională
 • Planificarea activităților proprii
 • Realizarea activităților de prevenire și protecție
 • Realizarea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă
 • Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă
 • Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale
 • Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
 • Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență

Detalii despre curs:

Tipul cursului: inițiere
Cod COR: 315219
Durata cursului: 5 săptămâni
Condiții înscriere: studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic

 

Documente necesare pentru înscriere

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 • Adeverința medicală

 

Modalități de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate egale conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere
 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

Inscrie-te online la curs!

Completand acest formular sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de Scoala Eurotraining conform Regulamentului European 2016/679.