Curs Fotograf

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de fotograf care face parte din domeniul ocupațional Mass-media, edituri şi tipografie.

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de fotograf. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Unități de competență

 • Culegerea datelor necesare efectuării lucrărilor fotografice
 • Pregătirea locului de fotografiere
 • Utilizarea aparaturii fotografice
 • Fotografierea/executarea fotografiilor
 • Prelucrarea fotografiei convenţionale brute
 • Prelucrarea şi finisarea fotografiei digitale

Detalii despre curs:

Tipul cursului: specializare

Cod COR: 343101

Durata cursului: 6 săptămâni, două şedinţe pe săptămână a câte 4 ore

Condiții înscriere:

- studii medii (liceale)

- aparat de fotografiat personal

 

Documente necesare pentru înscriere:

 • Copie act de identitate

 • Copie certificat de naștere

 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire

 • Adeverinţă medicală în original (apt pentru curs).

 

Modalitati de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere

 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

   

 

Locații înscriere și desfășurare cursuri:

 

Inscrie-te online la curs!

Completand acest formular sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de Scoala Eurotraining conform Regulamentului European 2016/679.