Curs Formator

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de Formator care face parte din domeniul ocupațional invatamant, educatie, cultura, mass-media.

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de Formator. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

Unități de competență

 • Cunoasterea si aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesionala a adultilor
 • Respectarea eticii si a standardelor profesionale in formarea profesionala a adultilor
 • Comunicarea si relationarea in procesul de formare
 • Dezvoltarea lucrului in ehipa implicata in procesul de formare
 • Gestionarea conflictelor
 • Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesionala a adultilor
 • Evaluarea competentelor initiale ale participantilor la programul de formare profesionala a adultilor
 • Organizarea activitatilor de formare
 • Proiectarea activitatilor de formare
 • Eleborarea instrumentelor de evaluare
 • Realizarea activitatilor de formare teoretica
 • Realizarea activitatilor de formare practica
 • Gestionarea si administrarea resurselor specifice procesului de formare
 • Organizarea procesului de evaluare a participantilor la programul de formare profesionala a adultilor
 • Efectuarea evaluarii si furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesionala a adultilor
 • Analiza si comunicarea rezultatelor instruirii
 • Aplicarea procedurilor de asigurare a calitatii activitatilor de formare profesionala a adultilor
 • Dezvoltarea personala continua a formatorului

Detalii despre curs:

Tipul cursului: specializare
Cod COR: 242401
Durata cursului: 5 săptămâni
Condiții înscriere: Invatamant superior cu diploma de licenta

 

 

Documente necesare pentru înscriere

 •          Copie act de identitate
 •          Copie certificat de naștere
 •          Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 •          Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 •          Adeverința medicală

 

Modalități de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 •          În rate egale conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere
 •          Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

Inscrie-te online la curs!

Completand acest formular sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de Scoala Eurotraining conform Regulamentului European 2016/679.