Curs Expert achizitii publice

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de Expert achiziții publice care face parte din domeniul ocupațional administrație și servicii publice.

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de Expert achiziții publice. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Unități de competență

 • comunicare interpersonală
 • utilizarea calculatorului și prelucrarea informației
 • coordonarea muncii în echipă
 • negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
 • elaborarea documentelor de specialitate
 • analizarea legislației aplicabile specifice
 • acordarea consultanței de specialitate
 • planificarea achizițiilor publice
 • derularea procedurilor de atribuire
 • finalizarea procedurilor de atribuire

Detalii despre curs:

Tipul cursului: specializare
Cod COR: 214946
Durata cursului: 2 săptămâni
Condiții înscriere: Pregătire tehnică de specialitate, economico-financiară sau juridică; abolvenți de studii superioare de lungă sau scurtă durată.

 

Documente necesare pentru înscriere

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 • Adeverința medicală

 

Modalități de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate egale conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere
 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

Locații înscriere și desfășurare cursuri:

 

Inscrie-te online la curs!

Completand acest formular sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de Scoala Eurotraining conform Regulamentului European 2016/679.