Curs Şef de sală restaurant (Maître d’hôtel)

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de Şef de sală restaurant (Maître d’hôtel) care face parte din domeniul ocupațional Turism, hoteluri, restaurante.

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de Şef de sală restaurantCertificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Unități de competență

 • Comunicarea interactivă
 • Comunicarea într-o limbă străină
 • Coordonarea activităţii brigăzii
 • Asigurarea aplicării normelor SSM-PSI
 • Menţinerea condiţiilor igienico-sanitare
 • Verificarea aplicării normelor de protecţia mediului
 • Utilizarea computerului
 • Supervizarea organizării locului de muncă
 • Monitorizarea activităţii ospătarilor
 • Promovarea ofertei de produse
 • Asigurarea calităţii serviciilor
 • Rezolvarea reclamaţiilor şi solicitărilor clienţilor
 • Crearea/ menţinerea bunelor relaţii cu clienţii

Detalii despre curs:

Tipul cursului: specializare
Cod COR: 349301
Durata cursului: 5 săptămâni
Condiții înscriere: studii medii (liceale)

 

Documente necesare pentru înscriere

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 • Adeverință medicală

 

Modalitati de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate egale conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere
 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

Inscrie-te online la curs!

Completand acest formular sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de Scoala Eurotraining conform Regulamentului European 2016/679.