Curs Dulgher-tamplar-parchetar

Prezentarea cursului

Scoala EUROTRAINING organizeaza cursul de dulgher-tamplar-parchetar care face parte din domeniul ocupational constructii si amenajarea teritoriului.

 

Diploma obtinuta

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obtine in urma absolvirii cursului de dulgher-tamplar-parchetar. Certificatele obtinute au valabilitate permanenta si sunt recunoscute national si la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descripiv al certificatului - reprezinta documentul in care sunt mentionate competentele profesionale standardizate dobandite in urma absolvirii cursului.

Certificatul si suplimentul descripiv sunt ridicate de catre participant de la sediul Scolii EUROTRAINING, in termenul comunicat de catre organizatorul cursului.

 

Unitati de competenta

 • Comunicarea interactiva la locul de munca
 • Efectuarea unor calcule matematice simple
 • Identificarea sarcinilor si planificarea activitatii
 • Aplicarea procedurilor tehnice de executie si control a calitatii
 • Utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, masinilor, utilajelor si instalatiilor
 • Respectarea N.T.S.M. si P.S.I.
 • Executarea schelelor
 • Executarea cofrajelor
 • Montarea panourilor prefabricate
 • Executarea pardoselilor din lemn
 • Executarea acoperisului tip sarpanta
 • Incadrarea si ajustarea tamplariei

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod NC: 7124.2.1
Durata cursului: 20 saptamani
Conditii inscriere: studii generale minime obligatorii

 

Documente necesare pentru inscriere

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de nastere
 • Copie de pe certificatul de casatorie (daca este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricola/adeverinsa de absolvire
 • Adeverinta medicala

 

Modalitati de plata:

Plata se poate realiza sub doua forme:

 • In rate egale conform contractului de formare profesionala incheiat la inscriere
 • Integral la inscriere, caz in care veti beneficia de 5% reducere.
Inscrie-te online la curs!