Curs Cofetar-patiser

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de cofetar-patiser face parte din domeniul ocupațional turism și alimentație publică.

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de Cofetar-patiser. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Unități de competență

 • Comunicarea la locul de muncă
 • Desfășurarea muncii în echipă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea normelor igienico-sanitare
 • Aplicarea NPM și NPSI
 • Asigurarea aprovizionării cu materii prime și produse alimentare
 • Organizarea și întreținerea locului de muncă
 • Planificarea activității proprii
 • Ambalarea și pregătirea pentru comercializare a produselor
 • Asigurarea calității produselor
 • Exploatarea echipamentelor pentru copt și răcit
 • Exploatarea echipamentelor pentru pregătirea semifabricatelor de patiserie
 • Manipularea, conservarea și depozitarea materialelor și produselor alimentare
 • Prepararea produselor de patiserie/cofetărie
 • Prepararea semipreparatelor de patiserie
 • Realizarea decorațiunilor pentru produsele de cofetărie/patiserie

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod NC: 7412.2.1
Durata cursului: 20 săptămâni
Condiții înscriere: studii generale minime obligatorii

 

Documente necesare pentru înscriere

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 • Adeverință medicală

 

Modalitati de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate egale conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere
 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

Inscrie-te online la curs!

Completand acest formular sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de Scoala Eurotraining conform Regulamentului European 2016/679.