Curs Asfaltator

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de asfaltator ce face parte din domeniul ocupațional construcții.

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de Asfaltator. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Unități de competență

 • Planificarea activității proprii
 • Comunicarea la locul de muncă
 • Lucrul în echipă
 • Efectuarea de calcule matematice simple
 • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă, de protecția mediului și de PSI
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Compactarea stratului de mixturi asfaltice
 • Prepararea mixturilor asfaltice în instalații automatizate
 • Aplicarea tratamentelor de protecție specială
 • Așternerea mixturilor asfaltice
 • Pregătirea stratului suport

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod NC: 7129.1.2
Durata cursului: 10 săptămâni
Condiții înscriere: studii generale

 

Documente necesare pentru înscriere

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 • Adeverință medicală

 

Modalitati de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate egale conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere
 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

Inscrie-te online la curs!

Completand acest formular sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de Scoala Eurotraining conform Regulamentului European 2016/679.