Curs Agent imobiliar

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de agent imobiliar (broker imobiliar) care face parte din domeniul ocupațional activități financiare, bancare și de asigurări, tranzacții de valori mobiliare.

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de Agent imobiliar (broker imobiliar). Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Unități de competență

 • Comunicarea efectivă
 • Dezvoltarea instruirii profesionale
 • Ofertare
 • Primire și prelucrare cereri
 • Primire și prelucrare oferte
 • Tranzacționare

Detalii despre curs:

Tipul cursului: inițiere
Cod COR: 341301
Durata cursului: 5 săptămâni
Condiții înscriere: studii liceale minime obligatorii

 

Documente necesare pentru înscriere

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 • Adeverința medicală

 

Modalități de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate egale conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere
 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

Inscrie-te online la curs!

Completand acest formular sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de Scoala Eurotraining conform Regulamentului European 2016/679.