Curs Administrator de Condominii

Prezentarea cursului

Școala EUROTRAINING organizează cursul de administrator de condominii care face parte din domeniul ocupațional administrație și management.

 

Diploma obținută

Certificat acreditat ANC (diploma) – se obține în urma absolvirii cursului de Administrator de Condominii. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Certificatul și suplimentul descriptiv sunt ridicate de către participant de la sediul Școlii EUROTRAINING, în termenul comunicat de către organizatorul cursului.

 

Unități de competență

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilitati publice
 • Aplicarea prevederilor legale generale  referitoare la asigurararea  calitatii in constructii si autorizarea lucrarilor in constructii
 • Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la apararea impotriva incendiilor
 • Bazele contabilitatii primare, emiterea facturilor, efectuarea platilor si incasari
 • Intocmirea documentelor contabile de baza (facturi, chitante, ordine de plata,  registru de casa, jurnal de banca)
 • Elaborarea documentelor de gestiune
 • Operarea documentelor contabile primare de baza in softuri dedicate si exel sau echivalent
 • Aplicarea procedurilor de arhivare fizica si electronica
 • Aplicarea tehnicilor de comunicare eficienta

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod N.C: 5153.3.1.
Durata cursului: 5 luni
Condiții înscriere: minim studii generale

 

Documente necesare pentru înscriere

 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 • Adeverința medicală

 

Modalități de plată:

Plata se poate realiza sub două forme:

 • În rate egale conform contractului de formare profesională încheiat la înscriere
 • Integral la înscriere, caz în care veți beneficia de 5% reducere.

Inscrie-te online la curs!

Completand acest formular sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de Scoala Eurotraining conform Regulamentului European 2016/679.